CARINO Dorly Snowflake Fell                                             pejsek/male

 

 Jméno CARINO (CARINAE) bylo vybráno podle pojmenování hvězd a je to latinské pojmenování velmi velké a jasné proměnné hvězdy v souhvězdí Lodního kýlu, přičemž její hmotnost je asi 100 až 150 krát větší než hmotnost Slunce a její zářivý výkon dosahuje pětimiliontého násobku zářivého výkonu Slunce. Kvůli její obrovské hmotnosti a stádiu vývoje se během následujících několika milionů let očekává, že vybuchne jako supernova nebo hypernova

Nazwa CARINO (Carinae) zostali wybrani przez nazywanie gwiazd jest łaciński termin bardzo duża i jasna gwiazda zmienna w gwiazdozbiorze Carina, a jego waga wynosi około 100 do 150 razy bardziej masywna niż Słońce, a jej moc promieniowania osiąga pięciokrotność blask słońca. Ze względu na swoją ogromną masę i stadium rozwoju w ciągu najbliższych kilku milionów lat oczekiwanych wybuchnąć jako supernowa lub Hypernova.

22.9.2020 4. narozeniny

7.12.2016 / 19.4.2020

1.11.2017 CARINO 13,5 měsíce 

22.2.2017 CARINO 5 měsíců váha 3 kg výška 31 cm

   

26.11.2016 Můj nový páneček si mne odváží daleko do Polska

 

23.11.2016 Genetické vyšetření PRA-PRCD s výsledkem: A Zdravý homozygot

13.11.2016 s oblíbenou slepicí

3.11.2016 v 6 týdnech večerní cucání u maminky...
27.10.2016 v 5 týdnech