.... né, to my né. Ty ubrousky se samy tak udělaly.