Děkujeme paní MVDr. Vitnerové za skvělou práci a laskavý přístup při stříhání